wz
Historie skautingu

1857

 • 22. 2. se v Londýně narodil Robert Stephenson Smythe Baden-Powell, zakladatel skautingu a světový náčelník skautů

  1860

 • v Anglii se 14. 8. narodil Ernest Evan Thompson Seton, zakladatel woodcraftu, první náčelník skautů v USA; spisovatel (Dva divoši; Svitek březové kůry; Rolf zálesák; Kniha lesní moudrosti), kreslíř, malíř, zálesák a znalec přírody

  1876

 • 5. 9. se v Praze narodil Antonín František Svojsík, profesor tělocviku na Žižkovské reálce a zakladatel českého skautingu; místo jména František používal přezdívku Benjamin (byl nejmladší člen Českého pěveckého kvarteta)

  1889

 • 22. 2. se narodila Olave St. Clair Soames (provdaná Baden-Powell), světová náčelní skautek

  1895

 • 21. 5. narozena Vlasta Štěpánová (provdaná Koseová), iniciátorka vzniku prvního oddílu skautek

  1901

 • 5. 4. narozen Rudolf Plajner, od r. 1939 náčelníkem Junáka

  1902

 • E.T.Seton zakládá The Woodcraft League of America (Liga lesní moudrosti)
 • od 1. 7. první tábor Woodcraft Indians E.T.Setona v Cos Cob

  1907

 • 15. 7. - 9.8. Robert B. P. organizuje pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea (21 chlapců)

  1908

 • v lednu založen skauting v Anglii, první skautská organizace na světě The Boy Scouts
 • začíná vycházet skautská příručka Scouting for Boys (Robert B. P.) ve svazcích na pokračování
 • 14. 4. začal vycházet i první skautský časopis na světě The Scout

  1909

 • první skautská přehlídka v Crystal Palace v Londýně, mezi 10 tis. skauty se poprvé objevila skupina skautek

  1910

 • založena organizace anglických skautek The Girl Guides Association, během roku se zapsalo 8 tis. dívek, vedení se ujímá Agnes Baden-Powell, sestra Roberta B. P., za svůj odznak zvolily dívky trojlístek
 • v Anglii utvořen odbor pro vodní skauty Sea Scouts

  1911

 • A.B.Svojsík odjel do Anglie a Skandinávie (aby viděl skauting na vlastní oči), po návratu překládá Scouting for Boys a provádí první pokusy s vedením skautského oddílu(aby viděl skauting na vlastní oči)(aby viděl skauting na vlastní oči)

  1912

 • 1. 2. vydává A. B. S. první českou brožurku o skautingu Český skaut, v květnu pak Základy junáctví
 • od 13.7. vede A. B. S. první český skautský tábor ve Vorlovských lesích pod hradem Lipnicí (13 chlapců)
 • 30. 10. svatba Roberta B. P. a Olave, později se jim narodili tři děti Arthur Robert Peter, Heather Grace, Betty
 • Juliette Low zakládá v USA organizaci skautek

  1913

 • v březnu v Praze zahájen kurz pro rádce a vůdce, zakončen 26.5. táborem v Hlubočepské údolí
 • 27. 9. byl na Císařském (Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor

  1914

 • 15. 6. založen spolek Junák - český skaut
 • v lednu byla v Anglii založena vlčata

  1915

 • 11. 1. přednášel A. B. S. americkému dívčímu skautingu
 • 15. 1. vyšlo první číslo časopisu Junák
 • v lednu je z iniciativy Vlasty Štěpánové-Koseové založen Odbor pro dívčí výchovu skautskou
 • 24. 5. na Pražské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu, poprvé zde byly představeny české skautky
 • 28. 6.- 14. 7. první tábor skautek u Živohoště

  1916

 • 10. 7. - 8. 8. s A. B. S. tábořil i skaut Jiří Wolker
 • v Anglii vyšla příručka pro výchovu vlčat Wolf Cub's Handbook

  1917

 • v květnu první projekt pro starší skauty (od dalšího roku pro rovery)

  1918

 • 28. 10. byla vyhlášena Československá republika, druhý den byla zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě
 • 21. 12. se skauti zúčastnili návratu prezidenta T. G. Masaryka do ČSR

  1919

 • z podnětu Olave B. P. vzniká Mezinárodní rada skautek, 19.- 20.2. první schůze
 • 7. 6. byl formálně ustanoven Svaz junáků - skautů a skautek RČS, starosta Josef Rössler, náčelník A. B. S., náčelní Emilie Milčicová, místostarosta František Bílý (navrhl název Junák)
 • 27. 6. byl zvolen znak Junáka, lilie se štítkem a psí hlavou
 • 8. 9. v Gilwell Parku v Anglii zahájen první Wood Badge na světě (kurz pro výchovu vůdců)
 • 28. 12. vyšlo první číslo časopisu pro vůdce Vůdce

  1920

 • 29. 3. poprvé udělen zlatý stupeň odznaku Za čin junácký, 19letý student Rudolf Plajner zachránil tři tonoucí děti
 • 23. - 28.7. první mezinárodní sjezd a konference skautek v Oxfordu v Anglii
 • 30. 7. - 7. 8. první světové Jamboree v Londýně

  1922

 • 29. 6. - 2. 7. Národní skautské slavnosti
 • 1. 7. založen Svaz slovanských skautů a skautek, prvním prezidentem byl A.B.S.
 • 26. 6. - 1. 7. československé skautky přijaty na mezinárodní konferenci v Cambridge do Mezinárodní Rady skautek
 • Československo se stalo jedním ze třiceti zakládajících členských států Mezinárodního skautského ústředí, A. B. S. zvolen členem Mezinárodního skautského výboru

  1923

 • od 6. 7. první lesní škola, vedl ji F. A. Elstner

  1924

 • 20. 5. poprvé uděleno vyznamenání Lví skaut (Josef Polák)

  1925

 • otevřena mezinárodní chata v Kanderstegu ve Švýcarsku

  1926

 • 22. únor, den narození Roberta a Olave B. P., byl prohlášen za svátek všech skautek světa Den sesterství (Thinking day)
 • 4. - 14. 8. první dívčí lesní škola, vedla ji Lída Svobodová

  1928

 • založena Světová asociace skautek WAGGGS, Československo opět jedním ze zakládajících států

  1929

 • B. P. povýšen do šlechtického stavu: Lord Baden-Powell of Gilwell

  1930

 • Olave B. P. zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní skautek
 • navržena světová vlajka skautek, zlatý trojlístek na modrém podkladu

  1931

 • 27. 6. - 2. 7. první slovanské Jamboree v Praze za účasti 15 tis. skautů a skautek
 • první Rover Moot ve Švýcarském Kanderstegu

  1932

 • 31. 6. otevřena Our Chalet ve Švýcarsku

  1935

 • české skautky si začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem
 • 1. 12. rozpuštěni němečtí skauti, nastupují Hitlerjugend

  1936

 • v lednu se začal utvářet odbor pro handicapované skauty
 • E. T. Seton navštívil s manželkou Prahu

  1938

 • první mezinárodní vlčácká konference
 • 16. 7. odjel A.B.S. do Sovětského Svazu. 2. 8. se vrátil těžce nemocen a 17. 9. zemřel na streptokokovou nákazu. Pohřben byl 20. 9. za účasti 3 tis. skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově
 • 10. a 11. 12. se konal mimořádný valný sjezd skautů a skautek a začala příprava ke sjednocení v nový spolek Junák

  1939

 • 22. 1. ustavující sněm Junáka (sjednocení Ústředí katolických skautů, Junáků volnosti, Švehlových junáků), velitel V. Vůček, náčelník B. Řehák, náčelní V. Koseová
 • 12. 3. byl velitelem jmenován Bohuslav Řehák a náčelníkem Rudolf Plajner

  1940

 • 28. 10. nacisté likvidují skautskou organizaci v Čechách a na Moravě, nařídili rozpuštění Junáka, týden nato přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek

  1941

 • na své farmě v Keni zemřel lord Robert B. P.

  1945

 • ihned při Pražském květnovém povstání obnovena skautská činnost, náčelníkem R. Plajner

  1946

 • návštěva světové náčelní Olave B. P. u nás
 • v Praze odstartován první ročník Svojsíkova závodu
 • založena mohyla na Ivančeně v Beskydách, uctění památky skautů popravených nacisty 24. 4. 1945
 • zemřel E. T. Seton

  1948

 • vznikají akční výbory Junáka
 • Junák začleněn do Svazu československé mládeže, začala druhá likvidace našeho skautingu

  1950

 • 1.1. v ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka, činnost uzavřena

  1968

 • 29.3. obnovení činnosti Junáka; starostou JUDr. Antonín Sum, náčelník Dr. Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová

  1969

 • 18. 7. poslal americký skaut astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny nato byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci

  1970

 • 1. 9. skauting znovu zakázán, ustanovena jednotná dětská organizace Pionýr, některé skautské organizace však tajně pracovaly dál (pod hlavičkami jiných povolených organizací)

  1973

 • zemřela Vlasta Koseová, jedna z největších osobností českého dívčího skautingu

  1977

 • zemřela jediná světová náčelní skautek Olave B. P.

  1987

 • zemřel náčelník Československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner

  1989

 • třetí obnova činnosti Junáka. 28. 12. schváleny stanovy Českého Junáka - svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a životního prostředí

  1990

 • na IV. řádném sněmu Junáka (obnovujícím) byla starostkou Junáka zvolena JUDr. Dagmar Burešová, starostou Jarmil Burghauser, náčelníkem Václav Břicháček
 • na 27. mezinárodní konferenci skautek v Singapuru československé skautky opět přijaty do světové asociace WAGGGS
 • na 32. mezinárodní konferenci skautů v Paříži naši skauti znovu přijati do WOSM

  1992

 • V. řádný sněm, starostou zvolen Jiří Navrátil, náčelníkem Ing. Zdeněk Hájek, náčelní Jaroslav Pešková
 • VI. Mimořádný sněm

  1993

 • rozdělení republiky na Českou a Slovenskou republiku, vytvořily se nové národní organizace, které požádaly o opětovné přijetí do WOSM a WAGGGS

  1994

 • VII. Mimořádný sněm, jediným ústředním orgánem je Ústřední rada Junáka

  1995

 • VIII. Řádný sněm

  1996

 • chlapecký kmen přijat do WOSM
 • dívčí kmen přijat do WAGGGS