wz
Ohně

Oheň

Při výletech do přírody jistě dojde i k tomu, že si budete sami vařit na ohništi oběd a večer se u stanu sesednete k táboráku.
Vždy musí v takovém případě platit zásada: oheň zakládáme jen pod dozorem vedoucího družiny, vždy na bezpečném místě mimo les a vždy tak, aby ohniště bylo chráněno kameny nebo drny a oheň se nemohl rozšířit.
A pak už se musíme rozhodnout pro druh ohně.
K večernímu posezení u táboráku je nejvýhodnější pyramida nebo hranice, která dává hodně světla.
V noci sedí hlídka u malého hlídkového ohně a čas od času přisunuje polena do středu ohniště.
K vaření můžeme vyhloubit do země lovecké ohniště, ve kterém stojí kotlíky přímo na žhavém popelu a dříví, nebo na dvou kamenech umístěných tak, aby vánek větru podporoval hoření ohně.
Při vaření většího jídla ve velkém kotli je nejvýhodnější zapuštění ohniště, nad kterým je kotel zavěšen na kolících.

A pozor! Před opuštěním tábora musíme oheň dobře uhasit, popel zamaskovat do vyhloubené jámy a zakrýt drny a posbírat všechny stopy po našem pobytu v přírodě...

Druhy ohnišť

Uvádíme jen opravdu ty nejzákladnější!

Pagoda (oheň slavnostní)

I když pagodu zná z příruček většinou každý nováček, dá její příprava přece jen někdy zabrat. Polena borového nebo smrkového dřeva je dobré opatřit záseky, aby se nesesouvala. Výplň je ze suchého klestí.

Hranice (oheň slavnostní)

Na slavnostní oheň jsou dobrá podelně půlená polena o stejné délce. Výplň je opět klestí a třísky. Kolem slavnostního ohně děláme dva kruhy z kamenů- vnitřní z větších a vnější z menších. Do vnějšího posvátného kruhu smí vstoupit jen "ohnivec" pověřen péčí o oheň a náčelník či sheriff.

Pyramida (oheň slavnostní)

Při stavbě tohoto typu ohně je vhodné použít střední opěrný kůl. Kolem něj narovnáme do kruhu. Suchý vývrat nebopařezový kořen umístěný do prostřed pyramidy vykouzlí při obřadním zapalovaní hezkou atmosféru.

Hlídkový oheň (oheň strážní)

Muže hořet celou noc, pokud ho hlídka přikrmuje, postrkováním polen. Předpokladem je suché dřevo, které rychle nehoří.

Ohniště z kamenů (oheň užitkový)

Na kratší výpravě se pro vaření buduje ohniště ze dvou kamenů. Kotlík i třeba pánev na něm pěkně sedí. Jen kameny je nutné srovnat do stejné výšky, třeba i zahrabaním časti některého z nich do země.

Závěs kotlíku (oheň užitkový)

Jednoduchým způsobem vaření v přírodě je závěs kotlíku ve vidlicích. Kvůli vidlicím není nutné sekat zelené větve stromů. Snadno je nahradíme kulatinami nebo silnějšími kůly s vyřezem, které křížem zarazíte do země a svážete provazem.